Приложен театър в подкрепа на децата и младежите с увредено зрение

Проект „Приложен театър в подкрепа на децата и младежите с увредено зрение“ по мярката „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 се реализира от Фондация за развитие на културата и бизнес потенциал на гражданското общество.

Проектът въвежда в България две социални иновации – „Театрални уъркшопи за развиване на физическа и вербална увереност сред деца и младежи с нарушено зрение“ и „Повишаване информираността и осъзнатостта по отношение на потребностите и възможностите на децата и младите хора с увредено зрение“.

Did you like this? Share it!

0 comments on “Приложен театър в подкрепа на децата и младежите с увредено зрение

Comments are closed.