За нас

В Академия Драмеди участват 120 деца и младежи от 7 до 22 години, разпределени в осем групи- Драмеди Подготвителна (2 групи) от 8 до 13 г. Драмеди Бейби от 6 до 9 г, Драмеди Кидс от 7- 10 години, Драмеди Джуниър от 10- 13 г, Драмеди Тийнс от 12- 15 г., Драмеди Про от 16- 18 г. и Драмеди Синиър от 14-19 години. Участниците получават обучение по актьорско майсторство, пеене и хореография, проведено от квалифицирани педагози. Център в образователната програма на Академия Драмеди е развитие на емоционална култура, социални умения и кариерно ориентиране. Със средствата на театъра, чрез ролеви игри и разнообразни артистични психо- социални методи младите хора получават възможност да научат повече за себе си, за общуването с другите, да открият и развият талантите си, да намерят мястото си в света, да мечтаят и целеполагат. Освен репетициите за бъдещия спектакъл, изграждането на актьорска техника и сценично поведение и говор възпитаниците на Драмеди се учат да пишат поезия и музика. Програмата е конструирана така, че да развива целия инструмент на актьорите и да събуди твореца във всеки един от тях.
Академия и Театър Драмеди са създадени и се управляват от Цвета Балийска актриса, режисьор, дипломиран педагог, културен мениджър, директор на национални и международни фестивали. Цвета Балийска има множество награди за драматургия, режисура и най добро представление за представленията на Театър Драмеди, както за „Иновативен подход в работата с актьорите“ и специална награда „проф Енчо Халачев“ за работа с деца. В Драмеди работят професионални асистент режисьори, хореограф, композитор, музикален педагог и ко- водещи на всяка група. Всички групи работят в Арт зала “ кв Изток, ул. Юрий Гагарин 7.
Обучението в ДРАМЕДИ помага на децата и в останалите им дейности и предизвикателства. Уменията, които развиват в Драмеди ще им бъдат от полза във всичко, с което се занимават сега и в бъдеще. Драмеди използва креативни, артистични и психо-социални методики, за да подпомогне децата да изградят увереност в себе си, да се научат да чуват гласа на вътрешната си мъдрост, да общуват и да се изразяват свободно, да разберат какво е важно за тях и да имат смелостта да го преследват и отстояват. Участието в Драмеди Академия гарантира качествена подготовка за Натфиз и всяка театрална академия, не само в България, но и в чужбина.
Обучението в Академия Драмеди е конструирано да се разгръща последователно, с всяка следваща година. Първата и втората години са подготвителни години, в които децата се запознават с културата на Академията, концепцията, ценностите, идеите, правилата, подхода и преподавателите. За да се разгърне програмата на Драмеди в пълния си потенциал е необходимо да се изгради голямо доверие у детето към процеса и преподавателите. Първите две години се изгражда това доверие, както и базови умения за концентрация, контрол на вниманието, умения за общуване, умение за разбиране и изпълнение на инструкции, умение за разбиране и изразяване на чувствата и много др. Когато уменията се развият и доверието е налице- детето започва напълно да използва пространството, което Драмеди предлага. Оттам нататък процесът се променя според възрастта на детето и Драмеди го съпътства в развитието му и различните предизвикателства, които всяка възраст предлага. Може да се каже, че Драмеди е маратон, а не спринт. Разбира се, дори за 1 или 2 години за всяко дете ще е ценно да обитава подобно защитено креативно пространство, но най- добри, трайни и често удивителни резултати се наблюдават при 4+ години участие.

Facebook: Dramedy Theatre

Instagram: dramedytheatre

Privacy Preference Center

Analytics

Анализите помагат да разберем какво се харесва на потребителите и на коя страница са отделили най-голямо внимание.

Google Analytics